Listat e kandidatëve fitues në Master i Shkencave dhe Master Profesional për vitin akademik 2015-2016.

Kandidatët fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve Master Profesional:

 

 

Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

 

Kandidatët fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve Master Shkencor:

 

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni


2015-11-10 01:28:16
 
Lista e studenteve qe kane aplikuar per permiresim note, sezoni i vjeshtes 2019.
Kontrollet e Diplomave ne Shtator ,per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike
Departamenti i Inxhinierise Informatike: Data e Mbrojtjes se Diplomave per programet e studimit Bachelor dhe Master
DET, data e mbrojtjes se diplomave ne sezonin i veres, 2018-2019
DET, Njoftim shpallet data e mbrojtjes se praktikave, Cikli i pare dhe dyte.
Kontrolli i Trete i Diplomave per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike
Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit, kontrolli i trete i diplomave.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka