Listat e kandidatëve fitues në Master i Shkencave dhe Master Profesional për vitin akademik 2015-2016.

Kandidatët fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve Master Profesional:

 

 

Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

 

Kandidatët fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve Master Shkencor:

 

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni


2015-11-10 01:28:16
 
Pezullim Mesimi ne FTI
Karta e Studentit
Kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimeve (Master Shkencor dhe Master Profesional)
Bursat: Kategoritë e studentëve (Bachelor) që plotësojnë kriteret për të përfituar bursë
Kategoritë e studentëve (Bachelor) që plotësojnë kriteret për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit.
Trajnime për rritje kapacitetesh dhe aftësi në sipërmarrje
Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të FTI, UPT-së në kuadër të Marrëveshjes Erasmus+ në Universitetin Teknologjik te Compiegne, France
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka