Konkurs për personel akademik të ftuar ne FTI, për vitin akademik 2016 - 2017, (dt. e njoftimit 27.09.2016)

 

 

1. NJOFTIM  Mbi Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Elektronikes dhe Telekomunikacionit, për vitin akademik 2016-2017.

 

 

2. NJOFTIM  Mbi Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Inxhinierisë Informatike, për vitin akademik 2016-2017.

 

 

3. NJOFTIM  Mbi Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Bazave të Informatikës, për vitin akademik 2016-2017.

 

 

 


2016-09-30 01:54:07
 
DET - Kontrolli i dyte i diplomave, Shtator 2019
Lista e renditur e aplikanteve ne FTI, Raundi 1, Bachelor ne Inxhinieri Telekomunikacioni, Viti Akademik 2019-2020
Lista e renditur e aplikanteve ne FTI, Raundi 1, Bachelor ne Inxhinieri Informatike, Viti Akademik 2019-2020
Lista e renditur e aplikanteve ne FTI, Raundi 1, Bachelor ne Inxhinieri Elektronike, Viti Akademik 2019-2020
Lista e studenteve qe kane aplikuar per permiresim note, sezoni i vjeshtes 2019.
Kontrollet e Diplomave ne Shtator ,per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike
Departamenti i Inxhinierise Informatike: Data e Mbrojtjes se Diplomave per programet e studimit Bachelor dhe Master
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka