DII , Kontrolli i II i Diplomave

 Njoftim

 

I.Kontrolli i II i Diplomave per studentet e vitit te III, Bachelor ne Inxhinieri Informatike , do te jete ne 7 Qershor 2019, ora 12:00-13:00, salla 214.

 

II.Dorezimi i relacionit te praktikes ,do te jete ne 14 Qershor 2019, ora 12:00-13:00, salla 214.

 

III.Kontrolli i II i Diplomave per studentet ne Master , 7 Qershor 2019, ora 13:00-14:00, salla 214.


2019-05-31 08:14:27
 
Orori i Perditesuar i provimeve te sezonit te veres ne FTI
Orari Javor i rikthimit ne auditor per konsultime per vitet e fundit ne FTI
Njoftim mbi Vendimin Nr. 63 i Rektoratit UPT mbi Rregulloren e miratuar per marrjen e masave per kufizimin e perhapjes se COVID-19
Njoftim mbi Vendimin Nr. 61 te Rektoratit te UPT mbi marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020
Njoftim ne lidhje me ndryshime ne strukturen mesimore ne vitin akademik 2019-2020, semestri i dyte
Njoftim ne lidhje me fillimin e mesimit online per semestrin e dyte ne FTI ne date 30.03.2020
NJOFTIM NË LIDHJE ME FILLIMIN E PUNËS PËR OFRIMIN E MËSIMIT NË DISTANCË PËR SEMESTRIN E DYTË.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka