DII , Kontrolli i II i Diplomave

 Njoftim

 

I.Kontrolli i II i Diplomave per studentet e vitit te III, Bachelor ne Inxhinieri Informatike , do te jete ne 7 Qershor 2019, ora 12:00-13:00, salla 214.

 

II.Dorezimi i relacionit te praktikes ,do te jete ne 14 Qershor 2019, ora 12:00-13:00, salla 214.

 

III.Kontrolli i II i Diplomave per studentet ne Master , 7 Qershor 2019, ora 13:00-14:00, salla 214.


2019-05-31 08:14:27
 
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit (DET), data e mbrojtjes se diplomave ne sezonin i vjeshtes, 2018-2019
Departamenti i Inxhinierise Informatike, Datat e Mbrojtjes se Diplomave per programet e studimit Bachelor dhe Master
Hapja e Procedurave te Punesimit te Personelit Akademik me Kohe te pjesshme ne FTI, viti akademik 2019-2020
DET, data e mbrojtjes se praktikave ne sezonin i vjeshte, 2018-2019
DET - Kontrolli i dyte i diplomave, Shtator 2019
Lista e renditur e aplikanteve ne FTI, Raundi 1, Bachelor ne Inxhinieri Telekomunikacioni, Viti Akademik 2019-2020
Lista e renditur e aplikanteve ne FTI, Raundi 1, Bachelor ne Inxhinieri Informatike, Viti Akademik 2019-2020
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka