Njoftim mbi Vendimin Nr. 61 te Rektoratit te UPT mbi marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020

Njoftim mbi Vendimin Nr. 61 te Rektoratit te UPT, date 08.05.2020 mbi marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020!


2020-05-23 08:05:42
 
Kick-off event of Tirana Inc
Banka OTP Albania - Research Paper Competition_Edicioni i Dyte!
DET - Kontrolli i diplomave sezoni i verës
Rregjistrim në sezonin e ndërmjetëm të provimeve
Hapet thirrja per mobilitete (bursa) studentesh te UPT me Universitetin e Westminster, Angli
DII - Kontrolli i diplomave dhe zhvillimi i praktikave, vere 2021
DET - MBROJTJA E DIPLOMAVE, 7 PRILL 2021
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka