DET-Njoftim, Mbrojtja e praktikave-diplomave, sezoni i veres 2019-2020.

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Data e mbrojtjes se Diplomave ne DET, sezoni i veres 2019-2020.

 

Studentet te cilen kane dorezuar punimin e diplomes me date 30.07.2020.

 

Mbrojtja e punimit te diplomes do te behet online ne platformen Teams.


Bachelor në Inxhinieri Elektronike dhe Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni:

  • Data 5 Gusht 2020 ora 9:00


Master Shkencor në Inxhinieri Elektronike;Master Shkencor në Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Master Profesional në Teknologji Informacioni

  • Data 6 Gusht 2020 ora 9:00

Studentet duhet te instalojne aplikimin Teams dhe te logohen me adresen e zyrtare emer.mbiemer@fti.edu.al.

Te gjithe studentet qe kane dorezuar punimin e diplomes duhet te ngarkojne punimin deri me daten 4.08.2020,  ne formatin elektronik Program_studimi_Emer Mbiemer.pdf psh MSc_ELN_Emër Mbiemër.pdf ne linkun si me poshte:


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gkx0cy-AFE-zvql98Hh9F6OBmpcNs29ErWi8z9CK5pZUMVFMMkQ1SUtLOEdOTUtSN0s4VktISTFYWi4u

 

 


2020-08-03 15:47:00
 
Shlyerja e detyrimeve të mbartura për sesionin e provimeve të vjeshtës
Ri-kujtesë e rregullave anti COVID-19 gjatë sesionit të provimeve
DII-Njoftim, Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave, Sezoni i Vjeshtes 2019-2020.
DET - KONTROLLI I PARË I DIPLOMAVE, SHTATOR-TETOR 2020
LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE NE FTI, RAUNDI 1, BACHELOR NE INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI, VITI AKADEMIK 2020-2021
LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE NE FTI, RAUNDI 1, BACHELOR NE INXHINIERI INFORMATIKE, VITI AKADEMIK 2020-2021
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka