DET - KONTROLLI I DYTE I DIPLOMAVE, TETOR 2020

Kontrolli i dytë i diplomës, sezoni Tetor 2020

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

Njoftim

Studentet e drejtimeve:

  1. Bachelor në Inxhinieri Elektronike
  2. Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

Njoftohen se kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 05 Tetor 2020, salla 302, ora 09:00-11:00

 

Studentet e drejtimeve:

  1. Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  2. Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  3. Master Profesional në Teknologji Informacioni

Njoftohen se kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 05 Tetor 2020, salla 304, ora 09:00-11:00

 

Shenim:

Gjatë këtij kontrolli studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) rreth 60% të punimit të diplomës dhe faqet e para të plotësuara.

Formati përfundimtar i punimit të diplomës e gjeni të publikuar në faqen e FTI-se (http://www.fti.edu.al/pages/122)


2020-10-02 12:51:23
 
Kuotat e lira në FTI
Aplikimet për Master i Shkencave dhe Master Profesional në FTI
DII shpall konkursin per pedagog me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2020-2021.
Struktura mësimore për Ciklin e Parë e Dytë të studimeve, për vitin akademik 2020-2021
Sesioni i vjeshtës për mbrojtjen e diplomave dhe afati i dorëzimit të certifikatës së gjuhës së huaj
DII-Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave, Vjeshte 2020.
DET shpall konkursin per pedagog me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2020-2021.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka