Kriteret e transferimeve dhe të programeve të dyta të studimit

Kriteret për transferim studimesh në programet e studimit të Ciklit të Parë, Bachelor Inxhinieri Elektronike,Telekomunikacioni në FTI dhe program të dytë studimi.

 

 

Kriteret për transferim studimesh në programet e studimit të Ciklit të Parë, Bachelor Inxhinieri Informatike në FTI dhe program të dytë studimi.


2020-10-08 05:16:24
 
Kuotat e lira në FTI
Aplikimet për Master i Shkencave dhe Master Profesional në FTI
DII shpall konkursin per pedagog me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2020-2021.
Struktura mësimore për Ciklin e Parë e Dytë të studimeve, për vitin akademik 2020-2021
Sesioni i vjeshtës për mbrojtjen e diplomave dhe afati i dorëzimit të certifikatës së gjuhës së huaj
DII-Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave, Vjeshte 2020.
DET shpall konkursin per pedagog me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2020-2021.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka