Grupet mësimore të studentëve të vitit të parë Bachelor

Grupet mësimore për studentët e vitit të parë Bachelor, në drejtimet Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike dhe Inxhineri Telekomunikacioni si dhe tutorët përkatës për orientim dhe për cdo problematikë të mundëshme.

 

Mësimi do të zhvillohet online, për të aksesuar platformën referoju guidës së përdorimit për studentët.


2020-10-31 07:02:38
 
Kick-off event of Tirana Inc
Banka OTP Albania - Research Paper Competition_Edicioni i Dyte!
DET - Kontrolli i diplomave sezoni i verës
Rregjistrim në sezonin e ndërmjetëm të provimeve
Hapet thirrja per mobilitete (bursa) studentesh te UPT me Universitetin e Westminster, Angli
DII - Kontrolli i diplomave dhe zhvillimi i praktikave, vere 2021
DET - MBROJTJA E DIPLOMAVE, 7 PRILL 2021
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka