Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh dhe program të dytë studimi

Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor në Inxhinieri Elektronike, Bachelor në Inxhineri Telekomunikacioni dhe Bachelor në Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Listat e renditura të aplikantëve për programe të dyta studimi Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Kandidatët fitues për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor  dhe për programe të dyta studimi në FTI duhet të paraqiten në sekretarinë mësimore për t'u rregjistruar në programet e studimit ku janë shpallur fitues në datat 16.11.2020 deri 20.11.2020.


2020-11-11 09:23:38
 
Grupet e studentëve të rregjistruar në FTI
Rritja e numrit të kuotave në Master Shkencor
Kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimeve në Ciklin e Dytë, viti akademik 2020-2021.
Kriteret për përfitimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit, BACHELOR - viti akademik 2020-2021.
Kriteret për aplikim për bursa, BACHELOR - viti akademik 2020- 2021.
Rregjistrimet në Ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NE FTI, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka