LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NE FTI, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike, për vitin akademik 2020-2021.... Kliko Ketu

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni, për vitin akademik 2020-2021.... Kliko Ketu

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2020-2021.... Kliko Ketu

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Teknologji Informacioni, për vitin akademik 2020-2021.... Kliko Ketu

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2020-2021.... Kliko Ketu


2020-11-13 10:28:55
 
Grupet e studentëve të rregjistruar në FTI
Rritja e numrit të kuotave në Master Shkencor
Kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimeve në Ciklin e Dytë, viti akademik 2020-2021.
Kriteret për përfitimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit, BACHELOR - viti akademik 2020-2021.
Kriteret për aplikim për bursa, BACHELOR - viti akademik 2020- 2021.
Rregjistrimet në Ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NE FTI, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka