Grupet e studentëve të rregjistruar në FTI

Grupet e studentëve në vitin e Parë të Studimeve Bachelor në FTI për vitin akademik 2020-2021.

Grupet e studentëve në vitin e Dytë të Studimeve Bachelor në FTI për vitin akademik 2020-2021.

Grupet e studentëve në vitin e Tretë të Studimeve Bachelor në FTI për vitin akademik 2020-2021.

Grupet e studentëve në vitin e Parë të Studimeve Master në FTI për vitin akademik 2020-2021.

Grupet e studentëve në vitin e Dytë të Studimeve Master në FTI për vitin akademik 2020-2021.


2020-12-04 06:49:10
 
Grupet e studentëve të rregjistruar në FTI
Rritja e numrit të kuotave në Master Shkencor
Kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimeve në Ciklin e Dytë, viti akademik 2020-2021.
Kriteret për përfitimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit, BACHELOR - viti akademik 2020-2021.
Kriteret për aplikim për bursa, BACHELOR - viti akademik 2020- 2021.
Rregjistrimet në Ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NE FTI, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka