Rregjistrim në sezonin e ndërmjetëm të provimeve

Studentët që nuk patën mundësi të futen në provimet e sezonit të dimrit, mund të futen në sezonin e ndërmjetëm të provimeve në periudhën 4.5.2021 deri më 17.5.2021. Sezoni i ndërmjetëm i provimeve do të zhvillohet pa ndërprerjen e procesit mësimor. 

Studentët duhen të rregjistrohen në provimet ku do te marrin pjesë duke derguar me e-mail listën e provimeve që do të zhvillojnë në sezonin e ndërmjetëm në adresën smaraj@fti.edu.al. 

E-mail-i duhet të dërgohet vetëm një herë. Afati i rregjistrimit në sezonin e ndërmjetëm të provimeve është deri më 27 Prill 2021 ora 16:00. 


2021-04-19 17:21:11
 
Kick-off event of Tirana Inc
Banka OTP Albania - Research Paper Competition_Edicioni i Dyte!
DET - Kontrolli i diplomave sezoni i verës
Rregjistrim në sezonin e ndërmjetëm të provimeve
Hapet thirrja per mobilitete (bursa) studentesh te UPT me Universitetin e Westminster, Angli
DII - Kontrolli i diplomave dhe zhvillimi i praktikave, vere 2021
DET - MBROJTJA E DIPLOMAVE, 7 PRILL 2021
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka