Kick-off event of Tirana Inc

 
UPT eshte nje nga 5 universitetet themelues te programit Tirana Inc, i cili do te sherbeje si inkubator per mbeshtetjen dhe suksesin e startup-eve te studenteve Shqiptare.
Ne kuader te ketij programi ju ftojme te merrni pjese ne aktivitetitin e hapjes dhe promovimit te Tirana Inc, ne date 29 Prill 2021, ora 17:00, online.
Ftesen per aktivitetin dhe te dhenat e aksesit i gjeni ketu.

2021-04-27 06:59:03
 
Kick-off event of Tirana Inc
Banka OTP Albania - Research Paper Competition_Edicioni i Dyte!
DET - Kontrolli i diplomave sezoni i verës
Rregjistrim në sezonin e ndërmjetëm të provimeve
Hapet thirrja per mobilitete (bursa) studentesh te UPT me Universitetin e Westminster, Angli
DII - Kontrolli i diplomave dhe zhvillimi i praktikave, vere 2021
DET - MBROJTJA E DIPLOMAVE, 7 PRILL 2021
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka