Datat e Provimeve

 

Sesioni: Dimër 

18.02.2019-15.03.2019

 

 

Cikli i Parë i studimeve Bachelor :

 


Viti I ; II ; III

  
Cikli i Dytë i studimeve Master Shkencor dhe Profesional:

 

Master-Shkencor-Profesional-viti I ; viti II


 


Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka