Orari Mësimor - Viti Akademik 2017-2018 - Semestri II

 

 

 

ORARI BACHELOR


FTI - Orari - Bachelor, Semestri i dytë 2017 - 2018 ... klikoORARI MASTER (Profesional dhe Shkencor)

FTI - Orari - Master i Shkencave ELN, INF, TLK dhe Master Profesianal INF dhe TI, Semestri i dytë  2017 - 2018 ... kliko

 

 

 

 

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2018 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka