Stafi i ftuar DBI

 LAJME ARSHIVA - FTI

 <<< kthehu pas<<<

 

Stafi akademik i ftuar i Departamentit të Bazave të Informatikës (DBI) për vitin akademik 2018-2019

 

1

Z.   Erion Selimi

2

Z.   Mario Xhaja

3

Z.    Arbër Malaj

4

Znj. Fatbardha Osmani

5

Znj. Dhimitra Dardeli

6

Znj. Nevila Xoxa

7

Znj. Lorena Kodra

8

Znj. Enxhia Sala

9

Znj. Emiranda Loka

10

Znj. Kledisa Peçi

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka