Cikli i Parë Bachelor
Cikli i Dytë Master i shkencave
Cikli i Tretë Doktor i shkencave
Struktura mësimore
Rregullore Cikli i Parë
Rregullore Cikli i Dytë
Rregullore Cikli i Tretë
Struktura e procesit mësimor - Viti Akademik 2018-2019

 
PROGRAMET E STUDIMIT:

 

Cikli i parë i studimeve Bachelor.

 

Cikli i parë “Bachelor”:

 

 Semestri i parë:

 

Vendim - ndryshime në strukturën mësimore për vitin akademik 2018-2019, duke filluar nga data 14.01.2019.

Janë kryer 7,5 javë mësim. Mbeten për t’u realizuar:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

14.01.2019

16.02.2019

5 javë

 

Sezoni i provimeve të dimrit

18.02.2019

15.03.2019

4 javë

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

18.03.2019

05.04.2019

3 javë

 

 

Për kompensimin e mëtejshëm të procesit mësimor, në semestrin e parë mësimi do të zhvillohet në ditët e shtuna sipas grafikut:

 

 • Data 19.01.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë
 • Data 26.01.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së martë
 • Data 02.02.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së mërkurë
 • Data 09.02.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së enjte
 • Data 16.02.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së premte

 

Semestri i dytë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

 

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

18.03.2019

14.06.2019

13 javë 

 

Sezoni i provimeve të verës

17.06.2019

12.07.2019

4 javë 

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

14.07.2019

26.07.2019

2 javë

Dorëzim detyrimesh në vjeshtë

 

04.09.2019

06.09.2019

 

Sezoni i provimeve të vjeshtës

 

09.09.2019

20.09.2019

2 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave të vjeshtës

 

26.09.2019

11.10.2019

2.5 javë

 

Cikli i dytë  i studimeve “Master Profesional” dhe  “Master shkencor”:

 

Semestri i parë:

 

Janë kryer 5,5 javë mësim. Mbeten për t’u realizuar:

 

 

Lënda

Fillon

Mbaron

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

14.01.2019

16.02.2019

5 javë

 

Sezoni i provimeve të dimrit

18.02.2019

15.03.2019

4 javë

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

18.03.2019

05.04.2019

3 javë

 

 

Për kompensimin e mëtejshëm të procesit mësimor, në semestrin e parë mësimi do të zhvillohet në ditët e shtuna sipas grafikut:

 

 • Data 19.01.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë
 • Data 26.01.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së martë
 • Data 02.02.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së mërkurë
 • Data 09.02.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së enjte
 • Data 16.02.2019 do të zhvillohet mësimi i ditës së premte

 

 

Semestri i dytë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

 

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

18.03.2019

 07.06.2019

12 javë 

 

Sezoni i provimeve të verës

10.06.2019

 05.07.2019

4 javë 

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

08.07.2019

26.07.2019

2 javë 

Dorëzim detyrimesh në vjeshtë

 

04.09.2019

06.09.2019

 

Sezoni i provimeve të vjeshtës

 

09.09.2019

20.09.2019

2 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave të vjeshtës

 

26.09.2019

11.10.2019

       2.5 javë

 

Pushimet e festave zyrtare gjatë periudhës së mësimdhënies janë në datat:

 

05 Shtator 2018 - Shenjtërimi i Shenjt Terezës

28 -29 Nëntor 2018 - Festat e Pavarësisë dhe e Çlirimit

08 Dhjetor 2018 - Dita Kombëtare e Rinisë

14 Mars 2019 - Dita e Verës

22 Mars 2019 - Dita e Novruzit

21 Prill 2019 - Festa e Pashkëve Katolike

28 Prill 2019 - Festa e Pashkëve Ortodokse

01 Maj 2019 - Dita e Punëtorëve

05 Qershor 2019 - Festa e Fiter Bajramit

 

 

 Shënim:

 • Në bazë të VKM Nr.286, datë 02.04.2015, kur festa zyrtare bie në ditët e pushimit javor, dita e hënë është ditë pushimi.
 • Data e festave të Kurban Bajramit dhe Fiter Bajramit mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka