Cikli i Parë Bachelor
Cikli i Dytë Master i shkencave
Cikli i Tretë Doktor i shkencave
Struktura mësimore
Rregullore Cikli i Parë
Rregullore Cikli i Dytë
Rregullore Cikli i Tretë
Struktura e procesit mësimor - Viti Akademik 2016-2017

 
PROGRAMET E STUDIMIT:

 

Cikli i parë i studimeve dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë.

 

Cikli i parë “Bachelor”:

 

 Semestri i parë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

20.10.2016

23.12.2016

9 javë

 

Pushime të fundvitit

24.12.2016

06.01.2017

2 javë

 

Aktiviteti mësimor

 

09.01.2017

10.02.2017

5 javë

Sezoni i provimeve të dimrit

13.02.2017

10.03.2017

4 javë

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

13.03.2017

31.03.2017

3 javë

 

 

Semestri i dytë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

 

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

13.03.2017

 16.06.2017

14 javë 

 

Sezoni i provimeve të verës

19.06.2017

 14.07.2017

4 javë 

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

14.07.2017

25.07.2017

1.5 javë

Sezoni i provimeve të vjeshtës

 

08.09.2017

22.09.2017

2 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave të vjeshtës

 

25.09.2017

13.10.2017

3 javë

 

Cikli i dytë “Master Profesional” dhe Viti i Parë - “Master shkencor”:

Cikli i dytë “Master shkencor”, Viti i Dytë:

 

Pushimet e festave zyrtare gjatë periudhës së mësimdhënies janë në datat:

 

19 Tetor 2016 - Lumturimi i Nënë Terezës

28 -29 Nëntor 2016 - Festa e Pavarësisë dhe e Çlirimit

08 Dhjetor 2016 - Dita Kombëtare e Rinisë

14 Mars 2017 - Dita e Verës

22 Mars 2017 - Festa e Sulltan Nevruzit

16 Prill 2017 - Festa e Pashkëve Katolike dhe Pashkët Ortodokse

01 Maj 2017 - Dita e Punëtorëve

26 Qershor 2017 - Festa e Fiter Bajramit

01 Shtator 2017 - Festa e Kurban Bajramit

 

 Shënim:

  • Në bazë të VKM Nr.286, datë 02.04.2015, kur festa zyrtare bie në ditët e pushimit javor, dita e hënë është ditë pushimi.
  • Data e festave të Kurban Bajramit dhe Fiter Bajramit mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2017 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka