Fushat e kërkimit
Biblioteka
Projektet
Laboratorët
Grupet e kërkimit
Projektet

 

Qendra për Kërkim dhe Zhvillim kryen veprimtari kërkimore, zhvilluese, të pavarur, si dhe në shërbim të procesit mësimor dhe studimeve pas universitare të FTI, në fushat e sistemeve të shfrytëzimit, sistemet e shpërndara, rrjetat kompjuterike, teknologjitë e Internetit, bazat e të dhënave dhe gjuhët e programimit. Qendra është vazhdim i Institutit të Informatikës dhe Matematikës Aplikuar (INIMA).

Qendra në bashkëpunim me Departamentin e Inxhinierisë Informatike dhe  departamentet e tjera të specializuara të UPT dhe UT është përfshirë në nismat rajonale të mbështetura nga Komisioni Evropian:

 

Projekti FETCH
Programi: EC Lifelong Learning Programme
Kohëzgjatja: 2013-2016
Website: http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/
Përshkrimi teknik: Projekti FETCH i programit evropian ERASMUS është për mbështetjen e edukimit dhe trainimit informatik në të ardhmen, me koordinator Universitetin Ruse në Bullgari.

 

 

Informohuni në lidhjen:

Projekte Evropiane dhe Kombëtare

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka