Udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës

 

UDHEZIMI Nr 20 per veprimtarine akademike

 

UDHEZIMI Nr 40...shtesa te Udhezimit Nr 20

 

UDHEZIMI Nr 14 date 28-03-2011_Njohja e anglishtes

 

 <<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka