Stafi i Brendshem i DET

 

DET ka aktualisht 16 pedagogë të brendshëm efektive dhe 3 specialistë si staf ndihmës:

 

Nr

Emri Mbiemri

Grada/kualifikimi shkencor

Titulli Akademik

Pozicioni në DET

Pozicioni në FTI

Pozicione shtesë në UPT

CV

e-mail/tel

1

Olimpjon Shurdi

Dr.

 Prof.Asoc

Përgjegjës i Departamentit

 

 

CV_O.Shurdi

oshurdi@fti.edu.al

 

2

Vladi Koliçi

Dr.

Prof.Asoc

Staf Akademik

Dekan

Anëtar i Senatit të UPT

CV_V.Kolici

vkolici@fti.edu.al

3

Rozeta Miho

Dr.

Prof. 

Staf Akademik

 

 

CV_R.Miho

vkolici@fti.edu.al

4

Aleksandër Biberaj

Dr.

Prof. Asoc

Staf Akademik

 

 

CV_A. Biberaj

abiberaj@fti.edu.al

5

Indrit Enesi

Dr.

Prof. Asoc

Titullar grupi mësimor kërkimor

 

 

CV_I.Enesi

ienesi@fti.edu.al

6

Algenti Lala

Dr.

Prof. Asoc

Staf Akademik

 

Anëtar i Senatit të UPT

CV_A.Lala

alala@fti.edu.al

7

Elma Zanaj

Dr.

Prof. Asoc

Staf Akademik

 

 

CV_E.Zanaj

ezanaj@fti.edu.al

8

Bexhet Kamo

Dr.

 Prof. Asoc

Staf Akademik

 

 

CV_B.Kamo

bkamo@fti.edu.al

9

Elson Agastra

Dr.

 Prof.Asoc

Titullar grupi mësimor kërkimor

 

 

CV_E. Agastra

eagastra@fti.edu.al

10

Desar Shahu

Dr.

 

Staf Akademik

 

 

CV_D. Shahu

dshahu@fti.edu.al

11

Sanie Çela

Dr.

 

Staf Akademik

 

 

CV_S. Cela

scela@fti.edu.al

12

Renalda Kushe

Dr.

 

Staf Akademik

 

 

CV_R.Kushe

rkushe@fti.edu.al

13

Mirjeta Alinçi

Dr.

 

Staf Akademik

 

 

CV_M. Alinci

malinci@fti.edu.al

14

Ezmerina Kotobelli

Dr.

 

Staf Akademik

 

 

CV_E. Kotobelli

ekotobelli@fti.edu.al

15

Ilir Shinko

Dr.

 

Staf Akademik

 

 

CV_I.Shinko

ishinko@fti.edu.al

16

Alban Rakipi

Dr.

 

Staf Akademik

 

 

CV_A. Rakipi

arakipi@fti.edu.al

17

Evjola Spaho

Dr.

 

Staf Akademik

    CV_E.Spaho

espaho@fti.edu.al

18

Joana Jorgji

MSc.Ing

 

Staf Akademik

 

 

 CV_J.Jorgji

jjorgji@fti.edu.al

19

Alda Xhafa

MSc.Ing

 

Staf Akademik

   

CV_A.Xhafa

 axhafa@fti.edu.al

20

Altina Luca

Ing/sistemi 5 vjeçar

 

Staf Ndihmës

 

 

 

aluca@fti.edu.al

21

Brunila Zala

Ing/sistemi 5 vjeçar

 

Staf Ndihmës

 

 

 

bzala@fti.edu.al

22

Edmira Tetaj

Ing/sistemi 5 vjeçar

 

Staf Ndihmës

 

 

 

eteta@fti.edu.al

 

<<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka