Plani Mësimor Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni (DET)

 

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
 MASTER I SHKENCAVE NE INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI (DET/FTI/UPT)

 

(I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2018 -2019)

 

Kohëzgjatja: 2 Vjet, 120 Kredite

 

 

Viti i parë, 60 Kredite:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti i dytë, 60 Kredite

 

 

 

 

 

  • Lëndë me zgjedhje (Semestri 1) ... 4 Kredite

 

  • Lëndë me zgjedhje (Semestri 1) ... 4 Kredite

 

  •  Diplomë (Semestri 2) ... 30 Kredite

 

 Përpara mbrojtjes së diplomës, studenti duhet të dorëzojë dëshminë e gjuhës Angleze, sipas legjislacionit në fuqi... shiko:

 

 

 

  • Rregulloret/Urdhëresat e UPT;

 

 


 

              Vendimi i Rektorit te UPT, nr. 109, dt. 21.10.2013 (minimumi i pikëve të pranueshme, për testin e gjuhës Angleze, për studentët e ciklit të dytë, Master, në UPT, viti akademik 2013 -2014)

 

 

            Vendimi i Senatit të UPT, Nr 21, dt 17.10.2013  (për testin e gjuhës Angleze, për studentët e ciklit të     dytë, Master, në UPT)

 

 

               Urdhri i Rektorit të UPT, Nr 29, dt 07.03.2013 (minimumi i pikëve të pranueshme, për testin e gjuhës  Angleze, për studentët e ciklit të dytë, Master, në UPT, viti akademik 2012 -2013)

 

 

 

 

<<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka