Sesioni i mbrojtjes së diplomave, viti akademik 2013-2014

Sesioni i mbrojtjes së diplomave, viti akademik 2013-2014

 

 

Sesioni i vjeshtës i mbrojtjes së diplomave, në mbyllje të vitit akademik 2013-2014, do të jetë nga 26 Shtator 2014 deri 24 Tetor 2014.

 

 

Afatet e dorëzimit të punimeve të diplomave dhe datat e mbrojtjes së diplomave do të shpallen nga departamentet përkatëse. Studentët diplomantë duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, për të dy ciklet e studimit, Bachelor dhe Master, në Sekretarinë mësimore, në afatet e shpallura prej saj.

 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni tek:

 

Zv.Dekane e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Prof. Asoc. Elma Zanaj, e-mail: ezanaj@fti.edu.al.

 

Përgjegjësja e Departamentit të Inxhinierisë Informatike, Prof. Asoc. Elinda Meçe Kajo, e-mail: ekajo@fti.edu.al.

 

Përgjegjësi i Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Dr. Algenti Lala, e-mail: alala@fti.edu.al.

 


2014-09-08 15:30:56
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka