Struktura e vitit akademik 2014-2015

Struktura e vitit akademik 2014-2015

 

 

Struktura  e vitit akademik 2014-2015 do të jetë nga 20 Tetor 2014 deri 30 Shtator 2015.

 

 

Regjistrimet do të kryhen sipas afateve kohore që priten të shpallen nga MAS në të dy ciklet e studimit, Bachelor dhe Master, me paraqitjen e studentit në Sekretarinë mësimore, me dokumentacionin e kërkuar.


2014-09-08 15:33:22
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka