Struktura e vitit akademik 2014-2015

Struktura e vitit akademik 2014-2015

 

 

Struktura  e vitit akademik 2014-2015 do të jetë nga 20 Tetor 2014 deri 30 Shtator 2015.

 

 

Regjistrimet do të kryhen sipas afateve kohore që priten të shpallen nga MAS në të dy ciklet e studimit, Bachelor dhe Master, me paraqitjen e studentit në Sekretarinë mësimore, me dokumentacionin e kërkuar.


2014-09-08 15:33:22
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka