Ceremonia e diplomimit për Ciklin e Dytë të Studimeve në FTI 12 Dhjetor 2014

 

12 Dhjetor 2014, ora 12:00, do të zhvillohet ceremonia e dhënies së Diplomave Master Profesional, për studentët e diplomuar në Tetor 2014, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës, salla 405.

 

Njoftohen studentët e diplomuar Master i shkencave, se ceremonia e dhënies së diplomave Master i shkencave është shtyrë në një afat tjetër kohor.  Për të marrë informacionet e duhura drejtohuni pranë sekretarisë mësimore të fakultetit.


2014-11-28 05:40:09
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka