Ceremonia e diplomimit për Ciklin e Dytë të Studimeve në FTI 12 Dhjetor 2014

 

12 Dhjetor 2014, ora 12:00, do të zhvillohet ceremonia e dhënies së Diplomave Master Profesional, për studentët e diplomuar në Tetor 2014, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës, salla 405.

 

Njoftohen studentët e diplomuar Master i shkencave, se ceremonia e dhënies së diplomave Master i shkencave është shtyrë në një afat tjetër kohor.  Për të marrë informacionet e duhura drejtohuni pranë sekretarisë mësimore të fakultetit.


2014-11-28 05:40:09
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka