Ceremonia e diplomimit për Ciklin e Dytë të Studimeve në FTI 12 Dhjetor 2014

 

12 Dhjetor 2014, ora 12:00, do të zhvillohet ceremonia e dhënies së Diplomave Master Profesional, për studentët e diplomuar në Tetor 2014, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës, salla 405.

 

Njoftohen studentët e diplomuar Master i shkencave, se ceremonia e dhënies së diplomave Master i shkencave është shtyrë në një afat tjetër kohor.  Për të marrë informacionet e duhura drejtohuni pranë sekretarisë mësimore të fakultetit.


2014-11-28 05:40:09
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka