Tërheqje Diplome dhe Çertifikate për të diplomuarit Bachelor, verë 2015 dhe aplikantët për studime jashtë vendit

1. Njoftohen studentët e diplomuar në sesionin e verës 2015, në programin e studimit Bachelor se mund të tërheqin pranë Sekretarisë Mësimore  dokumentacionin: Diplomë dhe Çertifikatë në këto orare:

 

Data

Orari

30/07/2015  

 

9.00-12.00

3/8/2015 -6/8/2015

24/8/2015-27/8/2015

 

 

 

 

 

 

2. Njoftohen studentët e diplomuar në sesionin e verës 2015, në programin e studimit Bachelor, të cilët kanë aplikuar për studime të mëtejshme për jashtë vendit se mund të tërheqin pranë Sekretarisë Mësimore  dokumentacionin: Diplomë, Çertifikatë dhe Suplement diplome në këto orare:

 

Data

Orari

30/07/2015  

 

9.00-12.00

3/8/2015 -6/8/2015

24/8/2015-27/8/2015

 

 

 

 

 


2015-07-29 04:56:33
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka