Tërheqje Diplome dhe Çertifikate për të diplomuarit Bachelor, verë 2015 dhe aplikantët për studime jashtë vendit

1. Njoftohen studentët e diplomuar në sesionin e verës 2015, në programin e studimit Bachelor se mund të tërheqin pranë Sekretarisë Mësimore  dokumentacionin: Diplomë dhe Çertifikatë në këto orare:

 

Data

Orari

30/07/2015  

 

9.00-12.00

3/8/2015 -6/8/2015

24/8/2015-27/8/2015

 

 

 

 

 

 

2. Njoftohen studentët e diplomuar në sesionin e verës 2015, në programin e studimit Bachelor, të cilët kanë aplikuar për studime të mëtejshme për jashtë vendit se mund të tërheqin pranë Sekretarisë Mësimore  dokumentacionin: Diplomë, Çertifikatë dhe Suplement diplome në këto orare:

 

Data

Orari

30/07/2015  

 

9.00-12.00

3/8/2015 -6/8/2015

24/8/2015-27/8/2015

 

 

 

 

 


2015-07-29 04:56:33
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka