Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional.

1. Kriteret e pranimit të kandidatëve fitues në programin e studimit të ciklit të dytë, "Master Shkencor" dhe "Master Profesional" janë:

 

Kritere - Master Shkencor dhe Master Profesional

 

2. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ''Teknologji Informacioni", gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere - Master Profesional - Teknologji Informacioni

 

3. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ''Inxhinieri Informatike", gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere - Master Profesional - Inxhinieri Informatike

 


2015-10-30 05:00:46
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka