Listat e kandidatëve fitues në Master i Shkencave dhe Master Profesional për vitin akademik 2015-2016.

Kandidatët fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve Master Profesional:

 

 

Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

 

Kandidatët fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve Master Shkencor:

 

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni


2015-11-10 01:28:16
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka