Fatura shkollimi për printim. Afati: 13.05.2016-27.05.2016

FATURAT E ARKËTIMIT - CIKLI I PARË - BACHELOR

 

VITI I PARË:

 

 

VITI I DYTË:

 

 

VITI I TRETË:

 

 

 UNIVERSITETET PRIVATE:

 

 

 FATURAT E ARKËTIMIT - CIKLI I DYTË - MASTER SHKENCOR - VITI I PARË

 

  • Msc
  • Msc - TARIFË E REDUKTUAR
  • Msc - STUDENTËT E TRANSFERUAR NGA UNIVERSITETET PRIVATE

 

 

FATURAT E ARKËTIMIT - CIKLI I DYTË - MASTER SHKENCOR - VITI I DYTË

 

 

 

 FATURAT E ARKËTIMIT - CIKLI I DYTË - MASTER PROFESIONAL

 

 

Faturat do të paguhen pranë bankës Credins dhe duhet të paraqiten pranë Degës së Financës së FTI-së, çdo ditë  në orarin : 9.00-16.00.

 

Afatet për shlyerjen e pagesës janë: 13.05.2016-27.05.2016.


2016-05-12 06:28:53
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka