Njoftim: studentët e FTI do të printojnë dhe paguajnë tarifat pranë Bankës CREDINS deri në 27.05.2016

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit  në Ciklin  e Parë (studentët që kanë ardhur nga Universitetet Private) dhe në Ciklin e  Dytë (Master i  Shkencave dhe Master Profesional) se faturat për arkëtim  do të printohen nga faqja e internetit të Fakultetit, www.fti.edu.al.

 

Tarifa e shkollimit do të paguhet pranë Bankës CREDINS dhe mandat pagesa duhet të dorëzohet në financë brenda ditës që paguhet ne bankë, në rast të kundërt,  studenti nuk do të futet në provimet e Sezonit të verës.

 

Kujdes: Në faturën e bankës duhet shënuar saktë  emri i fakultetit (FTI) dhe dega, në të cilën vazhdohen studimet.

 

Afati përfundimtar për kryerjen e pagesave është data 27.05.2016

 

ZYRA E FINANCËS


2016-05-12 07:45:00
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka