Njoftim: Aplikim online për përmirësimin e notave në Sesionin e Vjeshtës, viti akademik 2015-2016.

Njoftohen  studentët,  të cilët ndjekin studimet  Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor pranë Fakultetit  të Teknologjisë së Informacionit, se mund të aplikojnë  online www.fti.edu.al për përmirësimin e notave në Sesionin e Vjeshtës, viti akademik 2015-2016.

 

Në bazë të Rregullores Mësimore të Universistetit Politeknik, Neni 25, Pika 1:

 

Studenti ka të drejtë të kërkojë përmirësimin e notës. Një veprim i tillë lejohet kur nota që  kërkon të përmirësojë studenti është e një detyrimi të vitit që ai sapo ka mbyllur. Studenti  ka të drejtë të përmirësojë deri  në dy nota në vit.

 

Në rast të paqartësive ose problemeve në regjistrim, ju lutem paraqituni pranë sekretarisë mësimore të  fakultetit.

 

Afati përfundimtar i regjistrimeve është deri me datë 22.07.2016, ora 16:00.


2016-07-15 07:45:19
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka