Njoftim: Aplikim online për përmirësimin e notave në Sesionin e Vjeshtës, viti akademik 2015-2016.

Njoftohen  studentët,  të cilët ndjekin studimet  Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor pranë Fakultetit  të Teknologjisë së Informacionit, se mund të aplikojnë  online www.fti.edu.al për përmirësimin e notave në Sesionin e Vjeshtës, viti akademik 2015-2016.

 

Në bazë të Rregullores Mësimore të Universistetit Politeknik, Neni 25, Pika 1:

 

Studenti ka të drejtë të kërkojë përmirësimin e notës. Një veprim i tillë lejohet kur nota që  kërkon të përmirësojë studenti është e një detyrimi të vitit që ai sapo ka mbyllur. Studenti  ka të drejtë të përmirësojë deri  në dy nota në vit.

 

Në rast të paqartësive ose problemeve në regjistrim, ju lutem paraqituni pranë sekretarisë mësimore të  fakultetit.

 

Afati përfundimtar i regjistrimeve është deri me datë 22.07.2016, ora 16:00.


2016-07-15 07:45:19
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka