Njoftim: Studentët e Sesionit të Vjeshtës, të cilët nuk kanë paguar tarifën e shkollimit 2015-2016, të tërheqin faturën te Dega e Financës.

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, të cilët nuk kanë paguar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2015-2016, dhe duan të marrin pjesë në provimet e Sesionit të vjeshtës, të paraqiten pranë Degës së Financës për të tërhequr faturën për arkëtim.

 

Studentët përsëritës të Masterit, të paraqiten në degën e finances, për plotësimin e kërkesës për provimet e mbartura.

 

Afati përfundimtar për kryerjen e pagesave është data 05.09.2016

 

ZYRA E FINANCËS


2016-08-30 03:40:33
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka