Njoftim: Studentët e Sesionit të Vjeshtës, të cilët nuk kanë paguar tarifën e shkollimit 2015-2016, të tërheqin faturën te Dega e Financës.

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, të cilët nuk kanë paguar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2015-2016, dhe duan të marrin pjesë në provimet e Sesionit të vjeshtës, të paraqiten pranë Degës së Financës për të tërhequr faturën për arkëtim.

 

Studentët përsëritës të Masterit, të paraqiten në degën e finances, për plotësimin e kërkesës për provimet e mbartura.

 

Afati përfundimtar për kryerjen e pagesave është data 05.09.2016

 

ZYRA E FINANCËS


2016-08-30 03:40:33
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka