Konkurs për personel akademik të ftuar ne FTI, për vitin akademik 2016 - 2017, (dt. e njoftimit 27.09.2016)

 

 

1. NJOFTIM  Mbi Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Elektronikes dhe Telekomunikacionit, për vitin akademik 2016-2017.

 

 

2. NJOFTIM  Mbi Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Inxhinierisë Informatike, për vitin akademik 2016-2017.

 

 

3. NJOFTIM  Mbi Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Bazave të Informatikës, për vitin akademik 2016-2017.

 

 

 


2016-09-30 01:54:07
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka