Listat e renditura te fituesve ne programet e studimit te ciklit te dyte, Master i Shkencave dhe Master Profesional ne FTI, 2016 - 2017

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike, FTI, UPT, 2016 - 2017 ... kliko

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike, FTI, UPT, 2016 - 2017 ... kliko

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni, FTI, UPT, 2016 - 2017 ... kliko

 

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master Profesional ne Inxhinieri Informatike, FTI, UPT, 2016 - 2017 ... kliko

 

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master Profesional ne Teknologji Informacioni, FTI,UPT  2016 - 2017 ... kliko

 

 

 

 

 

 


2016-10-25 08:16:35
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka