Listat e renditura te fituesve ne programet e studimit te ciklit te dyte, Master i Shkencave dhe Master Profesional ne FTI, 2016 - 2017

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike, FTI, UPT, 2016 - 2017 ... kliko

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike, FTI, UPT, 2016 - 2017 ... kliko

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni, FTI, UPT, 2016 - 2017 ... kliko

 

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master Profesional ne Inxhinieri Informatike, FTI, UPT, 2016 - 2017 ... kliko

 

 

 

Lista e renditur e fituesve ne programin e studimit Master Profesional ne Teknologji Informacioni, FTI,UPT  2016 - 2017 ... kliko

 

 

 

 

 

 


2016-10-25 08:16:35
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka