Hapet thirrja për mobilitete/bursa studimi 1 semester (5 mujore) për studentët e FTI dhe UPT në drejtim të Universitetit Politeknik të Catalunjës

 

 Hapet thirrja për mobilitete/bursa studimi 1 semestër (5 mujore) për studentët e FTI në drejtim të Universitetit Politeknik të Catalunjës, në kuadër të projektit të përbashkët bilateral Erasmus+ KA107.

Për më shumë detaje dhe informacion në lidhje me mënyrën e aplikimit, afatet, dokumentacionin, ju lutem referojuni dokumentave të mëposhtme. Gjithsesi, afati kohor është i ngushtë. 

Për çdo paqartësi jeni të lutur të kontaktoni në zyrën e projekteve në Rektoratin e UPT-së, ose në adresën e 

e-mailit: elfridashehu@upt.al

 

Për më shumë informacion...klikoni në dokumentat më poshtë:

 

 

2nd_call_ka107_201617_second_semester.pdf

 

 

 

3guidelines_to_use_la.pdf

 

 

 

2learning_agreement_for_studies_erasmus107.pdf

 


2016-11-14 07:28:45
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka