Hapet thirrja për mobilitete/bursa studimi 1 semester (5 mujore) për studentët e FTI dhe UPT në drejtim të Universitetit Politeknik të Catalunjës

 

 Hapet thirrja për mobilitete/bursa studimi 1 semestër (5 mujore) për studentët e FTI në drejtim të Universitetit Politeknik të Catalunjës, në kuadër të projektit të përbashkët bilateral Erasmus+ KA107.

Për më shumë detaje dhe informacion në lidhje me mënyrën e aplikimit, afatet, dokumentacionin, ju lutem referojuni dokumentave të mëposhtme. Gjithsesi, afati kohor është i ngushtë. 

Për çdo paqartësi jeni të lutur të kontaktoni në zyrën e projekteve në Rektoratin e UPT-së, ose në adresën e 

e-mailit: elfridashehu@upt.al

 

Për më shumë informacion...klikoni në dokumentat më poshtë:

 

 

2nd_call_ka107_201617_second_semester.pdf

 

 

 

3guidelines_to_use_la.pdf

 

 

 

2learning_agreement_for_studies_erasmus107.pdf

 


2016-11-14 07:28:45
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka