Fatura shkollimi për printim: Master Profesional, për vitin akademik 2016-2017. Afati: 22.05.2017 - 31.05.201

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët  e rregullt të Master Profesional në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit se pagesa e tarifës së  shkollimit për vitin akademik 2016-2017,  do të bëhet në periudhën 22.- 31.05 2017. Fatura për arkëtim  do të shkarkohet nga faqja web, fti.edu.al, dhe do të dorëzohet në degën e financës deri më 31.05.2017.

 

 Tarifa e shkollimit kësti i dytë  është:

 

-Master Profesional Inxhinieri Informatike, 33.000 lekë

-Master Profesional Teknologji Informacioni, 30.000 lekë.

 

-Studentët MP përsëritës paraqiten në degën e financës për tërheqjen e faturës së arkëtimit deri më 31.05.2017.

 

Shkarko dhe printo faturën:  

 

Inxhinieri Informatike

Teknologji Informacioni

  

ZYRA E FINANCËS


2017-05-22 02:50:08
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka