LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE RAUNDI I 2,FTI, VITI AKADEMIK 2018-2019

Lista e renditur e aplikanteve Raundi i 2, Programi i studimit  Nr.85 Bachelor Inxhinieri Elektronike,Nr. 86 Bachelor Inxhinieri Informatike dhe Nr.87 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni, Viti Akademik 2018-2019.

 

1.Lista e renditur, Programi i studimit Nr.85 Bachelor Inxhinieri Elektronike.

 

2.Lista e renditur, Programi i studimit Nr.86 Bachelor Inxhinieri Informatike.

 

3.Lista e renditur, Programi i studimit Nr.87 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni.


2018-09-25 06:08:49
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka