LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE RAUNDI I 2,FTI, VITI AKADEMIK 2018-2019

Lista e renditur e aplikanteve Raundi i 2, Programi i studimit  Nr.85 Bachelor Inxhinieri Elektronike,Nr. 86 Bachelor Inxhinieri Informatike dhe Nr.87 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni, Viti Akademik 2018-2019.

 

1.Lista e renditur, Programi i studimit Nr.85 Bachelor Inxhinieri Elektronike.

 

2.Lista e renditur, Programi i studimit Nr.86 Bachelor Inxhinieri Informatike.

 

3.Lista e renditur, Programi i studimit Nr.87 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni.


2018-09-25 06:08:49
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka