NJOFTIM MBI MUNDESINE E APLIKIMIT PER 2 GRANTE SHKEMBIM STUDENTE NE KUADER TE PROJEKTIT ERASMUS+

NJOFTIM MBI MUNDESINE E APLIKIMIT PER 2 GRANTE SHKEMBIM STUDENTE NE KUADER TE PROJEKTIT ERASMUS+

Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility 

 Inter-institutional agreement 2017- 202 between Polytechnic University of Tirana and University of West Attica 

Në kuadër të projektit ERASMUS + në bashkëpunim me University of West Attica në Greqi, mirëpresim aplikime nga studentët e FTI-se për 2 grante trajnimi/intershipi në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Pireut, Greqi, për një periudhë 3 mujore.
 Të interesuarit mund të drejtohen pranë Departamentit DII ose DET; Prof.Asoc Elinda Kajo;Prof.Asoc Olimpjon Shurdi
 Në dokumentet për aplikim duhet të përfshihen: 

 • Formulari i aplikimit
 • Vërtetimi që është student në programin e studimit bachelor/master 
 • Vërtetim i notave deri në këtë moment të studimeve 
 • CV në anglisht 
 • Prova për nivelin e njohurive të gjuhës angleze (B1 level) 
 • Letër motivimi 
 • Fotokopje e pasaportës 
 • Learning agreement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Afati i fundit per aplikim eshte 29 Maj 2019.
   
   Kriteret kryesore të përzgjedhjes do të jenë:
 • 1-Nota mesatare e studimeve të deritanishme
 • 2-Niveli i njohurive të gjuhës Angleze
    

2019-05-24 13:09:45
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka