DII , Kontrolli i II i Diplomave

 Njoftim

 

I.Kontrolli i II i Diplomave per studentet e vitit te III, Bachelor ne Inxhinieri Informatike , do te jete ne 7 Qershor 2019, ora 12:00-13:00, salla 214.

 

II.Dorezimi i relacionit te praktikes ,do te jete ne 14 Qershor 2019, ora 12:00-13:00, salla 214.

 

III.Kontrolli i II i Diplomave per studentet ne Master , 7 Qershor 2019, ora 13:00-14:00, salla 214.


2019-05-31 08:14:27
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka