MBI ZHVILLIMIN E CEREMONISË SË SHPËRNDARJES SË DIPLOMAVE BACHELOR DHE MASTER PËR STUDENTËT E VITIT AKADEMIK 2018-2019

Njoftohen të gjithë studentët e diplomuar në vitin akademik 2018-2019 se ceremonia e shpërndarjes së diplomave për ciklet Bachelor dhe Master për të treja drejtimet në FTI do të zhvillohet:

 

Ditën e Premte datë 28 shkurt 2020 ora 12:00, në sallën Silvano Pedrollo të Rektoratit.

 

Të gjithë studentët që dëshirojnë të pajisen me uniformën e diplomimit mund ta tërheqin atë pa pagesë me anë të kartës së identitetit, ditën e Premte datë 28.02.2020 prej ores 11:00 – 11:45 në Laboratorin 302 ne Godinen e FTI-së.


2020-02-21 08:51:44
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka