MBI ZHVILLIMIN E CEREMONISË SË SHPËRNDARJES SË DIPLOMAVE BACHELOR DHE MASTER PËR STUDENTËT E VITIT AKADEMIK 2018-2019

Njoftohen të gjithë studentët e diplomuar në vitin akademik 2018-2019 se ceremonia e shpërndarjes së diplomave për ciklet Bachelor dhe Master për të treja drejtimet në FTI do të zhvillohet:

 

Ditën e Premte datë 28 shkurt 2020 ora 12:00, në sallën Silvano Pedrollo të Rektoratit.

 

Të gjithë studentët që dëshirojnë të pajisen me uniformën e diplomimit mund ta tërheqin atë pa pagesë me anë të kartës së identitetit, ditën e Premte datë 28.02.2020 prej ores 11:00 – 11:45 në Laboratorin 302 ne Godinen e FTI-së.


2020-02-21 08:51:44
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka