DET, Kotrolli i II-te i diplomave.

 

Lënda:             Njoftim,  Kontrolli i II-te i Diplomave Bachelor, Master Profesional në Teknologji Informacioni dhe Master i Shkencave (studentet qe kane shlyer detyrimet perkatese) të cilët kerkojnë të diplomohen në  Mars 2020.

 

 

NJOFTIM

 

KONTROLLI I II-TË I DIPLOMAVE PËR SEZONIN

 

MARS 2020  PËR DEPARTAMENTIN E ELEKTRONIKËS DHE TELEKOMUNIKACIONIT

 

 

  • DIPLOMAVE BACHELOR;

 

  • DIPLOMAVE  MASTER PROFESIONAL;

 

  •  MASTER I SHKENCAVE

 

 

BËHET NË DATË:                           6 Mars  2020, ORA 11:00, Salla 317

 


2020-03-02 03:28:02
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka