ORARI JAVOR I RIKTHIMIT NE AUDITOR PER KONSULTIME PER VITET E PARA MASTER I SHKENCAVE NE FTI

Orari i konsultimeve per vitet  e para Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike, Elektronike dhe Telekomunikacioni.

 

Orari viti i pare:


2020-08-28 06:57:30
 
DET - Mbrojtje Diplome Korrik 2021
DII - Njoftim per shtyrjen e Mbrojtjes se Diplomave dhe Praktikave
DET - KONTROLLI I DIPLOMAVE SEZONI I VJESHTËS
Permirësimi i provimeve
DII - KONTROLLI I PARE I DIPLOMAVE
DET - Kontroll III i diplomes - Vere
DII - Njoftim per Kontrollin III te Diplomave, Mbrojtja e Diplomave dhe Praktikave
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka