DET - KONTROLLI I PARË I DIPLOMAVE, SHTATOR-TETOR 2020

Kontrolli i parë i diplomës, sezoni Shtator-Tetor 2020

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

Njoftim

Studentet e drejtimeve:

  1. Bachelor në Inxhinieri Elektronike
  2. Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

Njoftohen se kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 16 Shtator 2020, salla 302, ora 10:00-12:00

 

Studentet e drejtimeve:

  1. Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  2. Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  3. Master Profesional në Teknologji Informacioni

Njoftohen se kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 16 Shtator 2020, salla 304, ora 12:00-14:00

 

Shenim:

Çdo student për realizuar kontrollin e parë duhet që:

  1. Te kontaktojë me udhëheqësin me të  cilin ka renë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës;
  2. Të përfundoj detajimin e temës së punimit të diplomës;
  3. Të printojë dhe firmosi së bashku me udhëheqësin faqen e parë (http://www.fti.edu.al/pages/122);
  4. Ta dorëzojë materialin e firmosur më datë 16 shtator 2020 pranë DET sipas orarit më sipër.

 


2020-09-10 08:04:23
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka