Shlyerja e detyrimeve të mbartura për sesionin e provimeve të vjeshtës

Shlyerja e detyrimeve të mbartura për sesionin e provimeve të vjeshtës 19-31 Tetor 2020 do të bëhet në periudhën 12-16 Tetor 2020. Meqenëse kjo javë është pjesë e sesionit të rregullt të provimeve, kontaktoni me pedagoget e lëndës për ditën dhe orën e shlyerjes së detyrimeve.


2020-09-19 08:44:50
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka