Shlyerja e detyrimeve të mbartura për sesionin e provimeve të vjeshtës

Shlyerja e detyrimeve të mbartura për sesionin e provimeve të vjeshtës 19-31 Tetor 2020 do të bëhet në periudhën 12-16 Tetor 2020. Meqenëse kjo javë është pjesë e sesionit të rregullt të provimeve, kontaktoni me pedagoget e lëndës për ditën dhe orën e shlyerjes së detyrimeve.


2020-09-19 08:44:50
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka