Formulari i vetëdeklarimit të gjëndjes shëndetësore

Në kuadër të masave anti-COVID-19, cdo student duhet të plotësojë formularin e vetëdeklarimit të gjëndjes shëndetësore dhe t'a dorëzojë atë në hard copy në ambientet hyrëse të FTI-së ose në formatin elektronik e t'a dërgojë në adresën e email-it     "vetedeklarim_shendetesor@fti.edu.al".

Formulari duhet të plotësohet cdo herë që studenti duhet të paraqitet në ambientet e FTI-së.

 


2020-09-24 14:34:33
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka