Formulari i vetëdeklarimit të gjëndjes shëndetësore

Në kuadër të masave anti-COVID-19, cdo student duhet të plotësojë formularin e vetëdeklarimit të gjëndjes shëndetësore dhe t'a dorëzojë atë në hard copy në ambientet hyrëse të FTI-së ose në formatin elektronik e t'a dërgojë në adresën e email-it     "vetedeklarim_shendetesor@fti.edu.al".

Formulari duhet të plotësohet cdo herë që studenti duhet të paraqitet në ambientet e FTI-së.

 


2020-09-24 14:34:33
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka