DET - KONTROLLI I DYTE I DIPLOMAVE, TETOR 2020

Kontrolli i dytë i diplomës, sezoni Tetor 2020

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

Njoftim

Studentet e drejtimeve:

  1. Bachelor në Inxhinieri Elektronike
  2. Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

Njoftohen se kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 05 Tetor 2020, salla 302, ora 09:00-11:00

 

Studentet e drejtimeve:

  1. Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  2. Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  3. Master Profesional në Teknologji Informacioni

Njoftohen se kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 05 Tetor 2020, salla 304, ora 09:00-11:00

 

Shenim:

Gjatë këtij kontrolli studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) rreth 60% të punimit të diplomës dhe faqet e para të plotësuara.

Formati përfundimtar i punimit të diplomës e gjeni të publikuar në faqen e FTI-se (http://www.fti.edu.al/pages/122)


2020-10-02 12:51:23
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka