Përmirësimi i notës

Studentët që dëshirojnë të rijapin provimin për të përmirësuar notën duhet të paraqiten në Sekretarine Mësimore nga data 09.10.2020 deri në datën 14.10.2020.

Studenti ka të drejtë të japi për përmirësim deri në 2 (dy) lëndë nga viti aktual i studimeve.

Nuk lejohet të bëhet kërkesë për përmirësim note për lëndët e viteve të kaluara.


2020-10-08 05:06:29
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka