HAPJA E PROCEDURAVE TË PUNËSIMIT TË PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESËSHME NË FTI, VITI AKADEMIK 2020-2021

Mbi

“Miratimin e kritereve të aplikimit për personel akademik me kohë të pjesshme në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit, në Departamentin e Inxhinierisë Informatike dhe në Departamentin e Bazave të Informatikës, për vitin akademik 2020-2021, dhe shpalljen e afateve të fundit të dorëzimit të dokumetacionit nga aplikantët pranë departamenteve përkatëse”

-          Miratimin e kritereve të aplikimit për personel akadmik me kohë të pjeshme, për vitin akademik 2020-2021, të përcjella nga Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Departamenti i Inxhinierisë Informatike dhe Departamenti i Bazave të Informatikës.

-          Afati i dorëzimit të dokumentacionit nga aplikantët, pranë departamenteve përkatës, është 15 Tetor 2020 – 26 Tetor 2020. 

 -          Departamentet e FTI të përcjellin për miratim të mëtejshëm, listën e kandidatëve fitues në Dekanat, brenda datës 30 Tetor 2020.   

 


2020-10-15 08:19:37
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka