Grupet mësimore të studentëve të vitit të parë Bachelor

Grupet mësimore për studentët e vitit të parë Bachelor, në drejtimet Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike dhe Inxhineri Telekomunikacioni si dhe tutorët përkatës për orientim dhe për cdo problematikë të mundëshme.

 

Mësimi do të zhvillohet online, për të aksesuar platformën referoju guidës së përdorimit për studentët.


2020-10-31 07:02:38
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka