Grupet mësimore të studentëve të vitit të parë Bachelor

Grupet mësimore për studentët e vitit të parë Bachelor, në drejtimet Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike dhe Inxhineri Telekomunikacioni si dhe tutorët përkatës për orientim dhe për cdo problematikë të mundëshme.

 

Mësimi do të zhvillohet online, për të aksesuar platformën referoju guidës së përdorimit për studentët.


2020-10-31 07:02:38
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka