Datat e mbrojtjes së diplomave për sesionin e vjeshtës

Datat e mbrojtjes së diplomave për sesionin e vjeshtës për vitin akademik 2019-2020 janë:

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike:          Nëntor 2020, ora 9:30,   

Master Profesional në Inxhinieri Informatike :           4 Nëntor 2020, ora 9:30,

Bachelor në Inxhinieri Informatike:                          5 Nëntor 2020, ora 9:30, 

 
Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike:           4 Nëntor 2020, ora 9:00
Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni: 4 Nëntor 2020, ora 9:00
Master Profesional në Teknologji Informacioni:          4 Nëntor 2020, ora 9:00
Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni:                 5, 6 Nëntor 2020, ora 9:00
Bachelor në Inxhinieri Elektronike:                           5, 6 Nëntor 2020, ora 9:00
 
 
Mbrojta do të zhvillohet online. Detajet do t'ju dërgohen nga komisionet përkatëse.

2020-11-02 09:53:45
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka