Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh dhe program të dytë studimi

Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor në Inxhinieri Elektronike, Bachelor në Inxhineri Telekomunikacioni dhe Bachelor në Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Listat e renditura të aplikantëve për programe të dyta studimi Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Kandidatët fitues për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor  dhe për programe të dyta studimi në FTI duhet të paraqiten në sekretarinë mësimore për t'u rregjistruar në programet e studimit ku janë shpallur fitues në datat 16.11.2020 deri 20.11.2020.


2020-11-11 09:23:38
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka