Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh dhe program të dytë studimi

Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor në Inxhinieri Elektronike, Bachelor në Inxhineri Telekomunikacioni dhe Bachelor në Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Listat e renditura të aplikantëve për programe të dyta studimi Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Kandidatët fitues për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor  dhe për programe të dyta studimi në FTI duhet të paraqiten në sekretarinë mësimore për t'u rregjistruar në programet e studimit ku janë shpallur fitues në datat 16.11.2020 deri 20.11.2020.


2020-11-11 09:23:38
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka