Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh dhe program të dytë studimi

Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor në Inxhinieri Elektronike, Bachelor në Inxhineri Telekomunikacioni dhe Bachelor në Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Listat e renditura të aplikantëve për programe të dyta studimi Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Kandidatët fitues për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor  dhe për programe të dyta studimi në FTI duhet të paraqiten në sekretarinë mësimore për t'u rregjistruar në programet e studimit ku janë shpallur fitues në datat 16.11.2020 deri 20.11.2020.


2020-11-11 09:23:38
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka